Hỗ trợ trực tuyến

Hotline1: 0914.020246
Hotline2: 0905.866399

Công trình » Khung trang trí Trụ đèn CS

Khung trang trí Trụ đèn Chiếu sáng đường Thành Điện Hải

Thi công khung
Lắp ngoài trời, trên trụ điện, chịu bao nắng mưa, mà 5 năm vẫn đẹp như ngày nào
 
Lắp đặt tại con đường độc đáo của Đà Nẵng: ngắn nhất (200m), con đường ko có số nhà, con đường mang tên 1 di tích lịch sử nổi tiếng của ĐN - đường Thành Điện Hải

Các bài viết liên quan


Đốc tác khách hàng
Logout